Nếu các anh chị không thấy tờ nhạc, thì nhấn vào đây để download Scorch và có thể nghe và tập hát online được ... Xin Cám Ơn

Christmas Medley Song 2010 (All)

If you can't see any music, Please click on to download Scorch now ... Xin cám Ơn