Ca Đoàn Thánh Tâm Forum

Ca Đoàn Thánh Tâm Forum (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/index.php)
-   Những đài Radio Tiếng Việt có chất lượng trung thực (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/forumdisplay.php?f=34)
-   -   1. Nghe đài RFA (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/showthread.php?t=886)

DucMinh 01-26-2011 01:59 PM

1. Nghe đài RFA
 
Chào mừng các bạn nghé thăm đài Radio RFA <-- Xin nhấn vào đây để vào trang chính !!

Nghe các chương trình mới nhất http://www.rfa.org/vietnamese/manual...ad/speaker.gif
Nghe trực tiếp - Listen Live http://www.rfa.org/vietnamese/manual...ad/speaker.gif
6:30-7:30 sáng và 9-10 giờ tối(giờ VN)


Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 06:07 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.