Ca Đoàn Thánh Tâm Forum

Ca Đoàn Thánh Tâm Forum (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/index.php)
-   Thánh Nhạc với Intro của Gà Nhà (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Những bài hát Thánh Nhạc với Intro từ Hoàng Thượng (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/showthread.php?t=920)

DucMinh 03-26-2011 04:40 PM

Những bài hát Thánh Nhạc với Intro từ Hoàng Thượng
 
Những bài hát Thánh Nhạc với Intro từ Hoàng Thượng ..


:drummer: :piano: :violin:

<IFRAME height="1000" src="http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/CDTT_ThanhNhac" width="100%"></IFRAME>

hungthe76 04-20-2011 08:27 PM

Xin rất Cám ơn BQT CDTT team về những tài liệu đã gởi cho Thế Hùng. Thật qui giá với tâm tình chia sẻ này. Xin chúa luôn quan phòng, nâng đỡ và trả công bội hậu cho quí vị trong việc làm có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho mọi người đang có cùng một ý hướng làm sáng danh chúa.

"Thần cũng xin đa tạ Hoàng Thượng. Nếu không nhầm thì thần cũng đã được thấy Long nhan Hoàng thượng, 'thật ấn tượng".

Thân mến, Xin chào.


Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 08:04 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.