Ca Đoàn Thánh Tâm Forum

Ca Đoàn Thánh Tâm Forum (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/index.php)
-   Tấu Khúc Belem Pictures (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/forumdisplay.php?f=29)
-   -   Hình Ảnh Kỷ Niệm Đêm Tấu Khúc Belem VI (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/showthread.php?t=592)

DucMinh 12-20-2009 04:38 PM

Hình Ảnh Kỷ Niệm Đêm Tấu Khúc Belem VI
 
Xin quý anh chị nhấn vào những hình ảnh dưới đây để xem cho vui nhé ...

:piano: :violin: :47: :nhieuchuyen:

Những Hình Ảnh Kỷ Niệm - Chương Trình Tấu Khúc Belem VI - 2009

(105 images được chụp từ anh Dũng - CDMT)

Click a picture to see a larger view.


<HR SIZE=1>

Ca Đoàn Hồng Ân

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic2a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic2ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic2b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic2be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic2c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic2ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic2d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic2de.jpgCa Đoàn Têrêsa

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic3d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic3de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic3b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic3be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic3a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic3ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic3c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic3ce.jpgCa Đoàn Kitô Vua

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic4a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic4ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic4b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic4be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic4c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic4ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic4d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic4de.jpgCa Đoàn Sao Mai

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic5a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic5ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic5b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic5be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic5c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic5ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic5d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic5de.jpgCa Đoàn Thánh Tâm

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic6d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic6de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic6c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic6ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic6b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic6be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic6a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic6ae.jpg3 Cha

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...nails/pic7.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic7e.jpgĐoàn Thiếu Tôma Thiện & Anrê Dũng Lạc

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8ee.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8fe.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8ge.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic8he.jpgCa Đoàn Ave Maria

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic9a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic9ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic9b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic9be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic9c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic9ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic9d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic9de.jpgCa Đoàn Đức Mẹ Lavang

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic10d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic10de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic10c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic10ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic10b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic10be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic10a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic10ae.jpgCa Đoàn The "F.L.O.C.K"

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic11d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic11de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic11c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic11ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic11a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic11ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic11b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic11be.jpgCa Đoàn Mẫu Tâm

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic12a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic12ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic12d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic12de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic12c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic12ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic12b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic12be.jpgCa Đoàn Phanxicô

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic13a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic13ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic13b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic13be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic13d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic13de.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic13c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic13ce.jpgCa Đoàn Thánh Linh

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic14a.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic14ae.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic14b.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic14be.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic14c.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic14ce.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic14e.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic14ee.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic14f.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic14fe.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ils/pic14d.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ls/pic14de.jpg
Liên Ca Đoàn

http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...nails/pic1.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic15.jpg http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_f...ails/pic1e.jpg <MAP name=Map><AREA shape=RECT coords=95,1,129,44 href="frameset.htm"></MAP>


Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 05:37 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.