Ca Đoàn Thánh Tâm Forum

Ca Đoàn Thánh Tâm Forum (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/index.php)
-   How To Read Sheet Music (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/forumdisplay.php?f=11)
-   -   How To Read Music (http://www.cadoanthanhtam.org/cdtt_forum/showthread.php?t=67)

DucMinh 04-22-2008 03:20 AM

How To Read Music
 
<CENTER>©º°¨¨°º How To Read Sheet Music º°¨¨°º©</CENTER>


<CENTER>Quý anh chị có thể nhấn LINK trên để xem tài liệu hoặc xem ở đưới đây cũng được.</CENTER>


<CENTER>Thank You!</CENTER>
<IFRAME src="http://www.cadoanthanhtam.org/Reading_Music" width="100%" height=1200></IFRAME>


Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 12:17 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.